Przejdź do treści

Andrzej Stefan Lubiński

Zdjęcie: Andrzej Stefan Lubiński
Zdjęcie: Andrzej Stefan Lubiński

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:33:09 nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wicko I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:05:06 nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:26:39 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:38:28 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:45:19 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i finansów I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:49:07 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji edukacji i opieki I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-28 14:13:26 nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:14:53 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:15:44 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:22:17 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:24:20 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wicko. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:28:38 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr LI/95/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:29:32 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wicko II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:31:03 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wicko na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:32:32 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:33:33 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:34:26 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji edukacji i opieki na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:35:19 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rozwoju gospodarczego i finansów na II półrocze 2024 rok II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za